Samila BELHAJ D66
Carolien GEHRELS PvdA
Nicoline VAN HARSKAMP
Jeanne VAN HEESWIJK
Hans VAN HOUWELINGEN
Ruud NEDERVEEN VVD
Mariko PETERS GroenLinks
Jonas STAAL
Michel VAN WESSEM VVD


Samila BELHAJ D66“Het deelnemen aan het project Allegories of Good and Bad Government is een goede manier om voorbij de debatten en dezelfde cirkelredenaties uit te kunnen breken. Een democratie kan niet blijven bestaan als de politiek, wetenschap, cultuur en journalistiek erodeert. Het zijn voor mij de vier pijlers die het fundament vormen. De continue discussie over de waarde van cultuur en of juist het gebrek eraan vanuit politiek, maakt het zorgwekkend. In vier dagen met hoofd en hart open praten om zo wellicht te komen tot een herwaardering tussen de relatie politiek en cultuur, is het minimale wat ik kan doen om een bijdrage te leveren aan het debat. Daarnaast is het voor mij als politica en werkzaam in de culturele sector een dubbel mooi project.”

salimabelhaj.nl

      Case


Carolien GEHRELS PvdA“Het project is een mooie gelegenheid voor verdieping. Ik kijk er naar uit om met politici en kunstenaars eens langer door te spreken over het raakvlak van kunst en openbaar bestuur. De titel verwijst naar de fresco’s van de Italiaanse schilder Ambrogio Lorenzetti (1290–1348) in het Palazzo Pubblico van Siena, een periode waarin de politiek, kunsten en economie elkaar versterkten en steden lieten bloeien. Ik wil graag verder spreken over hoe we kunst en cultuur in de stad meer ruimte kunnen geven, in de politiek, de economie, het onderwijs en de openbare ruimte. Vandaar mijn casus: ‘De stad, dat is de kunst’. Voor mij is kunst meer dan een zaak van het individu alleen. Het is juist de verbinding in de samenleving. De stad is gebaat bij de kunsten, en de kunsten hebben de politiek nodig om ze de bescherming te bieden om te kunnen werken.”

caroliengehrels.pvda.nl

      Case


Nicoline VAN HARSKAMPvanharskamp.net

      Case


Jeanne VAN HEESWIJKjeanneworks.net/

      Case


Hans VAN HOUWELINGENhansvanhouwelingen.nl

      Case


Ruud NEDERVEEN VVD“Het project Allegories of Good and Bad Government spreekt me enorm aan. Want het gesprek tussen kunst en politiek is in de laatste decennia helemaal gestokt. Het Thorbecke-principe dat de overheid zich niet uitspreekt over de inhoud van kunst is verworden tot een belemmerend dogma: de overheid heeft de taak om kunst mee te financieren, maar verder moet de overheid geen deel hebben aan het inhoudelijk debat. Politici komen daardoor in een onhandige verkramping. Kunst is naast veel andere aspecten ook heel vaak een commentaar op maatschappelijke ontwikkelingen. En daar gaan politici eigenlijk nooit op in. Gemiste kansen. Ik hoop dat we tijdens dit project weer eens opnieuw kunnen gaan nadenken over de verhouding tussen kunst en politiek. Om eens over de muurtjes van de dogma's heen te kunnen kijken. Dat kan heel bevrijdend zijn.”

ruudnederveen.nl

      Case


Mariko PETERS GroenLinks"Dit is een experiment om de gescheiden werelden van politici en kunstenaars te doorbreken. Om de eigen boerka's af te werpen, elkaar de spiegel voor te houden en met onverwachte inzichten te versterken. In mijn ideaal van de democratie vullen politici, kunstenaars, met wetenschappers, filosofen, journalisten, diplomaten etc gezamenlijk het publieke debat. Eigenlijk zijn alle burgers politici. Zeker in het digitale tijdperk van wikileaks kan dat een kleurrijke waakhondendemocratie worden."

marikopeters.nl

      Case


Jonas STAALjonasstaal.nl

      Case


Michel VAN WESSEM VVD“Wat mij betreft biedt dit project de kans om buiten de traditionele werkvormen van vergaderen en nota’s schrijven met elkaar in gesprek te gaan over cultuur en politiek. In combinatie met de unieke locatie waar het geheel plaatsvindt maakt het tot een spannend creatief event waar ik met plezier naar uitzie. Ik ga er dan ook met een open mind heen zonder een vooropgezette agenda. Ik hoop op twee dagen vol inspiratie en nieuwe inzichten.”

Michel van Wessem

      CaseALLEGORIES OF GOOD AND BAD GOVERNMENT

23.04 - 29.05.2011

In the context of the exhibition Allegories of Good and Bad Government artists and politicians live together from May 1 to 4 to participate day and night in an intensive debate concerning the deeply rooted connections between their practices. Their aim: to come to an understanding and break through the status-quo that defines the current relationship between art and politics.
      From April 23 through May 29 the exhibition is opened daily from 12 PM until 6 PM. Between May 1 and 4 the space where the debate takes place is not accessible to the public, but the debate can be followed in written form on a screen in the exhibition space. From 8:30 PM to 11 PM all spaces are open and visitors are welcome to speak with the participants. The conversation can also be followed through this web site.
Free admission.

      


LECTURES

      Lectures - Session 1
      PAST
      Friday 22.04.2011 (opening)
      8PM

Lectures and debate about shared artistic and political projects from the past, such as the Rapaille Party, the Amsterdam School and the Situationist International.
      Sven LUTTICKER
      Frans VAN BURKOM
      Ton HEIJDRA
      moderated by Chris KEULEMANS
      Dutch spoken


      Lectures - Session 2
      present
      Thursday 28.04.2011
      8PM

Lectures and debate about the current relationship between art and politics and the understanding of ‘gentrification’: isn’t art already for too long serving the wrong project?
      Merijn OUDENAMPSEN
      Christoph TWICKEL
      moderated by Tim VOSS
      English spoken


      Lectures - Session 3
      future
      Friday 13.05.2011
      8PM

Artists and designers lecture about the future of the relationship between art and politics, and the possibility of a shared artistic and political project.
      Wouter OSTERHOLT & Elke UITENTUIS
      Metahaven
      Matthijs DE BRUIJNE
      Hans VAN HOUWELINGEN
      Jonas STAAL
      moderated by Ann DEMEESTER

      


CONDITIONS

      1. Four artists and four politicians will spend four days and three nights at W139 talking about existing and potential new relationships between art and politics.
      2. Their participation is based on the engagement with or responsibility for the relationship between art and politics. The artists and politicians will be selected for their representative position within their research area.
      3. The meeting will continue uninterrupted day and night in order to create optimal conditions for dismantling existing dogmas and set aside established agendas.
      4. Each participant will submit a case that highlights a problem in their area of study with respect to the relationship between art and politics. The agenda for the discussion will be based on these eight cases. One artistic and one political case will be discussed each day from 9 AM to 1 PM and from 2 PM to 6 PM.
      5. The cases will be on display at W139 for the duration of the exhibition and constitute an autonomous exhibition.
      6. The entire conversation will be transcribed by a secretary, without mentioning who says what at a given time. This creates a common discourse in which all participants take shared responsibility for the conversation as a whole. The public will be able to follow the creation of the text on site. The text will be a collaborative work.
      7. There will be no live audience at the meeting, but the text of the conversation will be projected onto a screen at W139 in an area open to the public.
      8. The conference space will be open to the public from 8:30 PM to 11 PM on each of the four days so that artists, politicians and other interested people can discuss the issues with the participants.
      9. This Gesamtkunstwerk makes a statement about the organization of society when both artists and politicians share its authorship. This project is a collaborative attempt to find new parameters in this process.
      10. Allegories of Good and Bad Government is a confrontation, a debate, a performance, an exhibition, politics and art: it is an artistic and political act of symbiosis.

—Initiators: Carolien GEHRELS, Hans VAN HOUWELINGEN and Jonas STAAL
—Graphic and Spatial Design: Metahaven together with Paul KUIPERS
—Chef: Sjim HENDRIX
—Introduction to the work of Ambrogio LORENZETTI (1290—1348): Gijs FRIELING

      


CASES

DAG 1 (13:00 tot 18:00)

Ruud NEDERVEEN (VVD)
Case: (1) Politiek moet zich veel inhoudelijker met kunst bemoeien (2) Het is een publieke zaak dat kunst in alle breedte en hoogte kan bloeien (3) Maatschappelijke effecten die de kunsten voortbrengen (citymarketing, sociale versterking, vestigingsklimaat enz) mogen geen doorslaggevende invloed hebben op de het kunstbeleid van de overheden

Nicoline VAN HARSKAMP
Case: Waarom kunst wel een instrument moet zijn in het politieke, maar niet in beleidspolitiek.

DAG 2 (09:00-13:00 / 14:00 – 18:00)

Jonas STAAL
Case: In hoeverre is democratie een ideologie (democratisme), op welke wijze geldt moderne kunst als haar propaganda-instrument en wat zijn hierin de verantwoordelijkheden en mogelijkheden van de kunstenaar?

Mariko PETERS (GroenLinks)
Case: Kunst, politiek en de vrijheid van informatie: pleidooi voor een waakhondendemocratie

Michiel VAN WESSEM (VVD)
Case: De relatie tussen kunst, politiek en electoraat

Jeanne VAN HEESWIJK
Case: Waarom je stoepje weer je stoepje is

DAG 3 (09:00-13:00 / 14:00 – 18:00)

Carolien GEHRELS (PvdA)
Case: De stad, dat is de kunst

Hans VAN HOUWELINGEN
Case: Dat bureaucratie de kwaliteit van de stad ondermijnt

Salima BELHAJ (D66)
Case: wat als politiek gaat over de kunst?

DAG 4 (09:00 – 13:00)

Afronding


Disable background